Æwind

Missie:

Op commerciële basis ontwikkelen, toepassen en in stand houden van duurzame technologieën, met als specialisme windenergie’.

  Æwind staat synoniem voor Valentijn Winkel. Sinds de oprichting van Æwind ben ik als onafhankelijk adviseur en projectmanager actief op het gebied van duurzame ontwikkeling en technologie, met als specialisme windenergie. 

Æwind is gespecialiseerd in en focust zich op de technische aspecten van windenergieprojecten en het verzorgen van het projectmanagement voor alle fasen van een windenergieproject. 

Æwind kan dan ook voor uw projecten het gehele projectmanagement verzorgen of voor een specifieke projectfase. 

Æwind heeft zich ook gespecialiseerd in het uitvoeren van kwaliteitsinspecties en het adviseren op het gebied van asset management.

Visie:

Een vooruitstrevende ondernemer te zijn voor het commercialiseren en toegankelijk maken van bestaande en nieuwe technieken, die bijdragen aan duurzame energieproducten en een duurzame leefomgeving voor de consument en het bedrijfsleven‘