Asset management

Als eigenaar wilt u uw windpark goed beheren.illustratie tbv asset management

Het beheer van uw windpark is te verdelen in: commercieel, administratief en technisch beheer. Æwind richt zich op het adviseren en ondersteunen bij de opzet en implementatie van het technische beheer van een windpark. De essentie van technisch beheer is het bewaken van de conditie en werking van de windturbines, gedurende de gehele operationele periode van het windpark. Een belangrijk onderdeel van technisch beheer is het scherp toezichthouden op de contractuele verplichtingen met externe partijen, in het bijzonder het onderhoudsbedrijf. Dit om de belangen van u en uw windpark te waarborgen en om een zo hoog mogelijke energieproductie van het windpark te bereiken. Æwind kan u ondersteunen bij het maximaliseren van de technische beschikbaarheid en het verhogen van de technische performance van de windturbines (maximaal rendement ), door op een actieve en op een brede ervaring gebaseerde wijze de voor de exploitatie van een windpark benodigde technische processen te optimaliseren. Æwind kan de volgende werkzaamheden voor u verzorgen:

  • Advisering tijdens het contractonderhandelingsproces en het inhoudelijk beoordelen van (technische) contractstukken, zoals beschikbaarheidsgarantie, onderhoudsstrategie, e.d.
  • Begeleiding en beoordeling van de af te handelen restwerken, voortkomende uit de overnameprocedure
  • Beoordelen as-built documentatie
  • Ondersteuning en advisering op de naleving van de contractuele verplichtingen, welke voortkomen uit het afgesloten onderhoudscontract
  • Selectie en implementatie monitoring systeem (SCADA)
  • Advisering met betrekking tot de opzet en implementatie van het asset management systeem binnen de organisatie
  • Opzet asset management organisatie
  • Risico-inventarisatie exploitatiefase
  • Data-analyse en rapportage
  • Trendanalyse
  • Trouble shooting
  • Schade-expertise
  • Periodieke inspecties en einde garantie inspecties