Ervaring

Valentijn Winkel

In 1996 afgestudeerd als werktuigbouwer aan de Hogere Technische School te Haarlem. Daaropvolgend met succes een post-hbo opleiding Technische foto_VWiBedrijfskunde afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. Mijn loopbaan is gestart bij het bedrijf Van Vliet Milieutechnieken en Sloopwerken te Utrecht, in de functie als hoofd bedrijfsbureau. Aansluitend ben ik werkzaam geweest als International assembly supervisor en assistent projectmanager. In 2002 ben ik in dienst getreden bij ENERCON Benelux als eerste lokale projectmanager voor de Duitse fabrikant van windturbines ENERCON GmbH. Vanaf dat moment ben ik full-time actief op het gebied van duurzame ontwikkelingen en technologieën.

Æwind

In april 2007 is Æwind opgericht en ben ik sindsdien actief als zelfstandige en onafhankelijk adviseur en projectmanager  van windenergieprojecten.

In de afgelopen jaren heb ik een ruime ervaring opgedaan met het managen van kleine tot grote windenergieprojecten. U kunt via de volgende link een overzicht vinden van de relevante projecten. Naast het verzorgen van het projectmanagement van projecten heb ik mij in de afgelopen jaren meer en meer gespecialiseerd in kwaliteitsborging, het uitvoeren van kwaliteitsinspecties van winwindturbines en asset management. Dankzij de opgedane ervaring ben ik in staat om met vakinhoudelijke kennis te kunnen oordelen en adviezen te geven. Via de volgende link kunt u een overzicht vinden van de door mij persoonlijk uitgevoerde kwaliteitsinspecties.

Eén van de projecten waar Æwind betrokken bij is, betreft het project Windpark Noordoostpolder, momenteel het grootste windpark van Nederland. Windpark Noordoostpolder is onderverdeeld in de volgende drie windparken: het nearshore windpark Westermeerwind, windpark NOP Agrowind en windpark Zuidwester.

Sinds 2008 ben ik betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van Windpark Noordoospolder. Tijdens de vergunningsfase heb ik het algemeen technisch management voor Windpark Noordoostpolder verzorgd. Tevens heb ik voor windpark Westermeerwind de tijdelijke rol van asset manager en manager windturbines vervult en de technische ondersteuning gedurende de contract- en financieringsfase voor windpark NOP Agrowind verzorgd. Sinds 2012 ben ik als Package Manager Civil Works & Wind turbines werkzaam voor windpark NOP Agrowind.

Samengevat zijn de door Æwind uitgevoerde activiteiten en/of taken voor windpark Noordoostpolder:

 • Opstellen van het technisch projectplan voor de onshore windparken Noordermeerdijk en Westermeerdijk
 • De noodzakelijke technische ondersteuning ten behoeve van de vergunningsprocedures (Rijkscoördinatieregeling en Rijksinpassingsplan), zoals; het opstellen van werkplannen, het opstellen van layouts en tekeningen, het bepalen van de coördinaten, het begeleiden van alle noodzakelijke veldonderzoeken,  coördineren van technische studies met betrekking tot dijkveiligheid, inventarisatie van de projectrisico’s, e.d. DSC00790
 • Het geven van ondersteuning aan de opzet van de projectorganisatie onshore en nearshore en het opstellen en implementeren van diverse activiteiten, benodigd voor de verdere opzet en uitbouw van de benodigde projectorganisatie.
 • Het coördineren en uitvoeren van het micrositing-proces en het begeleiden van de meetcampagne
 • Windturbine beslissingsproces
 • Opstellen van de begrotingen
 • Teamlid van het contractteam onshore windparken Noordermeerdijk en Westermeerdijk en nearshore windpark Westermeerdijk, technische support; beoordelen en/of opstellen van diverse contractstukken, medeopsteller van de Employer Requirements, document controle procedures, project planning, beoordeling uitvoerbaarheid vanuitvoeringsplannen, onderhandeling technische beschikbaarheid, Test on Completion processen, e.d.
 • Het geven van adviezen met betrekking tot asset management
 • Het tijdelijk vervullen van de asset manager en manager windturbine voor windpark Westermeerwind
 • Package Manager Civil Works & Wind turbine voor windpark NOP Agrowind

ENERCON

periode: 2007 – 2008

Als projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie van het ENERCON windenergie-project te Eemshaven, bestaande uit 64 ENERCON E82-3.0MW windenergie-installaties.

Samenvatting van de opgedane ervaring en verantwoordelijkheden:

 • Het uitvoeren en beheren van de bestellingen in SAPDSC09853
 • Het opstellen en implementeren van het projectplan en projectplanning
 • Besprekingen: kick-offs, bouwbesprekingen, VGM besprekingen, e.d.
 • Het coördineren en/of ondersteunen van de opdrachtgever van alle noodzakelijke veldonderzoeken en ontwerpen ten behoeve van de projectonderdelen: fundamenten, toegangswegen, kraanplaatsen, kraantracé en overige tijdelijke voorzieningen
 • Het coördineren van alle aanbestedingsprocedures met de aannemers, inclusief contractonderhandelingen en het afsluiten van de contracten
 • Het opzetten en implementeren van de plannen ten behoeve van de tijdelijke voorzieningen: containerpark, faciliteiten, het haven overslagpunt, just-in-time delivery concept, en de montage- en opslagplaatsen ten behoeve van de diverse  installatieonderdelen
 • Het opstellen van de opbouwstrategie
 • Het begeleiden van alle bouwteams, in het bijzonder de ENERCON teams
 • Budgetbewaking en beoordeling facturatie
 • Bewaking bouwplanning

Klanten: Westereems BV (Essent Wind Nederland), Electrabel Nederland Sales BV, Delta Eemshaven BV en Delta Delfzijl BV

Ballast Nedam Infra

Periode: 2006 – 2007

Werkzaam voor de afdeling Offsore energy in de functie Projectcoördinator

Ervaring opgedaan bij het opstellen en het verlenen van technische assistentie/knowhow bij de aanbesteding van offshore windenergieprojecten, onder andere: Horns Rev II, Utgrunden II, Testveld Borkum West, Greater Gabbard, Delaware en Rhyl Flates.

Tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse taken op het gebied van Offshore Energy, denkende aan: R&D-projecten (We@Sea), PR-taken en ontwikkelingstrajecten.

ENERCON

Periode: 2002 – 2006

Als lokale projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie van alle ENERCON windenergieprojecten binnen Nederland en België.

Korte samenvatting van de opgedane ervaring en verantwoordelijkheden:

 • Het begeleiden van de projecten tijdens de verkoopfase: technische ondersteuning, beoordeling van de sites, technische contract beoordeling, opstellen van de projectplannen, opstellen van begrotingen, plaatsen van bestellingen in SAP, e.d.
 • Het realiseren van de projecten conform het verkoopcontract en projectplan: opstellen projectplannen, het aanbesteden van de werken, het voeren van de onderhandelingen met de aannemers en het afsluiten van de contracten, bouwbegeleiding en aansturen van de ENERCON bouwteams, budgetbewaking, bewaking bouwplanning, bouwbesprekingen, e.d.
 • Het overdragen van de projecten aan opdrachtgever en de ENERCON service organisatie (EPK) en het verzorgen van aftersales: begeleiden van overname-inspecties, opstellen as-built dossier, het coördineren van de openstaande restwerken, e.d.

Klanten: particulieren, coöperaties (SvdW, Windstroom, Windunie, etc), ontwikkelaars (Vleemo, WUR, etc.) energiemaatschappijen (Nuon, Essent, SPE, Electrabel, etc.).

Relevante trainingen en cursussen

Omschrijving Geldigheid Geldig tot
Veilig werken op hoogte en redding in windturbines Ascent 1 jaar November 2015
ENERCON klimtraining ENERCON 1jaar Juni 2015
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VNL 10 jaar Januari 2018
Risicomanagement grote projecten PAO
Nederlandse Elektrisch net en netaansluitingen KEMA
FIDIC cursus: Red, Yellow & Silver Ballast Nedam
Diverse interne ENERCON veiligheid en project management trainingen en cursussen 2002 – 2008 ENERCON
Cursus Voorbereiding uitvoering van betonconstructies BOB opleidingen
Cursus Elementaire Bouwkunde A BOB opleidingen
3 daagse training Commerciële Vaardigheden Kenneth Smit Communicatie Trainingen
Trainingstraject Communicatieve Vaardigheden Kenneth Smit Communicatie Trainingen
Trainingstraject Management en Leidinggeven Kenneth Smit Communicatie Trainingen
Cursus Interne Audits Ten Oever, Huizinga & Partners