Kwaliteitsinspecties

Als eigenaar van een windturbine wilt u zekerheid over de technische staat van uw windturbine en de door derden uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.
Æwind kan de volgende inspecties voor u verzorgen:

 • Overname-inspecties kwaliteitsinspecties
 • Periodieke inspecties
 • Einde garantie inspecties

Tijdens de ontwikkeling- en realisatiefase kan Æwind voor u verzorgen:

 • Technische due diligence
 • Inspectie tijdens de productie van de windturbine
 • Toezicht tijdens de installatie en het inbedrijfstellen van de windturbine

Æwind heeft reeds een groot aantal kwaliteitsinspecties uitgevoerd. Via de volgende link kunt u de referentielijst raadplegen: kwaliteitsinspecties.

Toezicht- en inspectiewerkzaamheden voor windturbines: Æwind heeft voor de uitvoering van toezicht- en inspectiewerkzaamheden van windturbines, tijdens de diverse projectfasen, een eigen toezicht- en inspectieprogramma volgens een stappenplanmodel ontwikkeld. Binnen het programma worden de omvang en inhoud van de toezicht- en inspectiewerkzaamheden in een aantal categorieën onderverdeeld. In het navolgende overzicht is een beknopte beschrijving per categorie weergegeven.

Categorieën voor de uitvoering van toezicht- en inspectiewerkzaamheden van windturbines
 Categorie  Omschrijving
A

Technische visuele inspectie van onderdelen die zonder hulpmiddelen toegankelijk zijn:

 • het met een verrekijker beoordelen van de buitenzijde van de installatie: toren, gondelhuis, hub en rotorbladen
 • het interieur van de MS-ruimtes
 • torenvoet: liften, ladders, luiken, controllers en elektrische installaties
 • toreninterieur en zijn verbindingen
 • overgang toren en machinedager
 • interieur van het gondelhuis en zijn componenten: controllers, elektrische installaties, generator, tandwielkast, olie- en waterkoeling en blokkeerinrichting
 • hub: bladverbinding, bladadapters en bladhoekverstelinrichting
 • exterieur vanaf het dak van het gondelhuis: anemometer- en windvaansupport, hub, rotorbladen en bovenzijde gondelhuis

Beperkt tot zintuiglijke (d.m.v. horen, zien, voelen en ruiken) beoordelen van de onderdelen.

B

Een uitbreiding van de technische visuele inspectie conform categorie A door het openen van luiken, deksels, behuizingen, enz., met behulp van eenvoudige hulpmiddelen. Het inspecteren (inwendig, indien toegankelijk) van bijvoorbeeld draaipunten, tandwielkasten, enz., gebruik makende van eenvoudige controle methoden, zoals meetstokken, magneetstok en fluorescerende penetrerende vloeistoffen.

Tijdens de inspectie worden een aantal basis bedieningshandelingen verricht: stop/start, master noodknop(pen), handmatig kruien en pitchen en de windturbine minimaal vijf minuten in operatie tijdens aanwezigheid inspecteur (indien mogelijk vanwege voldoende wind).

Tevens wordt er aandacht besteed aan de meest relevante parameters/settings, zoals: nominaal vermogen, settings tbv geluidreductie, beschikbaarheid, foutmeldingen en settings tbv netaansluiting.

C Uitbreiding van de inspectie categorie B met behulp van metingen en endoscopie (soort meting dient naar noodzaak te worden bepaald)
D Uitbreiding van de inspectie categorie c door middel van het uitvoeren van uitgebreide fysieke testen: stop/start, noodstop, beveiligingen, sensoren, blokkeerinrichtingen, overspeed, etc.. (soort test dient naar noodzaak te worden bepaald)

mls
De toezicht- en inspectiewerkzaamheden worden aan de hand van speciaal voor het doel opgestelde checklisten uitgevoerd. IR000927

Door het hanteren van specifieke checklisten wordt bereikt dat de toezicht- en inspectiewerkzaamheden gericht en op een zo efficiënt mogelijke wijze worden uitgevoerd.Het inspecteren van alle cruciale onderdelen en aspecten van een windturbine wordt hierdoor gewaarborgd.

Per uitgevoerde inspectie ontvangt u een uitgebreid en eenduidig rapport.