Projectmanagement

Het op de juiste wijze, met voldoende inhoudelijke kennis, managen van een project is essentieel voor het succes van uw projecten.

Æwind benadert het managen van een project op een praktische en no-nonsense basis, met een hoge mate van vakinhoudelijke kennis. Het op de juiste wijze beoordelen, erkennen en sturen van de projectrisico’s moet ervoor zorgen dat de projectresultaten naar ieders tevredenheid worden behaald.

Æwind heeft ervaring in het begeleiden van:

 • het technische deel van het vergunningentrajectProjecten
 • het micrositing, zoals het verzorgen van: windmeetcampagne, windpark-layout, opbrengstberekeningen, e.d. 
 • het selectieproces van de windturbine
 • de netinpassing
 • veldonderzoeken en het ontwerpen van de verschillende projectonderdelen
 • het opstellen van bestekken ten behoeve van de diverse projectonderdelen, zoals: windturbine, civiele werken, elektrische werken, e.d.
 • de aanbestedingsprocedures, het voeren van de contractonderhandelingen en het opstellen van de contracten voor de diverse projectonderdelen
 • risico-inventarisatie
 • budgettering van de windparkonderdelen
 • de bouwbegeleiding
 • de test- en overnameprocedures
 • het asset management (technisch beheer)
 • het ontmantelen van een windturbine of windpark

Æwind heeft zijn kennis en ruime ervaring opgedaan in de praktijk, door het begeleiden van een groot aantal gerealiseerde windenergieprojecten en beschikt hierdoor over een grote vakinhoudelijke kennis. Via de volgende link kunt u de referentielijst raadplegen: projecten.